MAR-MEDICAL s.c. to prywatny gabinet prowadzony przez lekarzy specjalistów.

Oferuje usługi w zakresie medycyny ogólnej, chorób wewnętrznych/ internistyczne, medycyny pracy,  ponadto diagnostykę kardiologiczną- między innymi próby wysiłkowe, holtery. Oferta jest systematycznie rozszerzana.