• Diagnostyka/leczenie w zakresie medycyny ogólnej oraz chorób wewnętrznych
  • Próby wysiłkowe
  • Holtery EKG-standardowa rejestracja 24 godziny, dysponujemy również holterem umożliwiającym rejestrację przedłużoną- nawet do 7 dni
  • Holtery ciśnieniowe- rejestracja ciśnienia tętniczego 24 godziny bądź 48 godzin